Σύντομη Περιγραφή Περιοχής Περιθωρίου

Η περιοχή του Περιθωρίου Δράμας σε ύψος 600 μέτρων χαρακτηρίζεται από ένα εύφορο λεκανοπέδιο που περιτριγυρίζεται από ορεινούς όγκους. Η πατατοκαλλιέργεια στην περιοχή Νευροκοπίου αποτελεί εξέχουσα γεωργική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου η περιοχή μελέτης καλύπτει μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων στο Περιθώρι, Π.Ε. Δράμας, όπου και μελετώνται οργανικές πρακτικές λίπανσης και προστασίας της καλλιέργειας της πατάτας. Η σύσταση του εδάφους, το τοπικό κλίμα και η τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών συμβάλλουν στην επιτυχή καλλιέργεια σε αυτήν την περιοχή. Η παρούσα έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο φιλικών προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή μεθόδων λίπανσης και προστασίας των φυτών της καλλιέργειας πατάτας σε άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας.

Τοπογραφία της περιοχής

Μετάβαση στο περιεχόμενο