Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2 00222

Υιοθέτηση μιας ολιστικής και φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην καλλιέργεια της πατάτας

Χρήση υλικών φυσικής προέλευσης (βιοδιεγέρτες και ενεργοποιητές άμυνας) σε συνδυασμό με τεχνικές τηλεπισκόπησης για τη διασφάλιση καλλιέργειας με τον πιο βιώσιμο δυνατό τρόπο

Η καινοτομία του POTATO2UP θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά πιλοτικά στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία για την συγκεκριμένη καλλιέργεια καιστις ιδιαίτερες εδαφο‐κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής

1st flight Perithori
1st flight Perithori
1st flight Perithori
1st flight Perithori
1st flight Perithori
1st flight Perithori
1st flight Perithori
2nd flight Perithori
2nd flight Perithori
2nd flight Perithori
2nd flight Perithori
2nd flight Perithori

Χαρακτηριστικά του έργου Potato2Up

Τηλεπισκόπηση και Γεωργία

H παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και της απόδοσης των αγροτεμαχίων είναι βασική διαδικασία για την επισιτιστική ασφάλεια. Με τη χρήση της Τηλεπισκόπησης, οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν την υγεία των καλλιεργειών τους σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης.

Βιολογικές προσεγγίσεις στην καλλιέργεια

H εφαρμογή βιολογικών προσεγγίσεων στη γεωργία είναι μια σύγχρονη γεωργική πρακτική, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής με καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών κατά την καλλιεργητική περίοδο με ταυτόχρονη μείωση των χημικών εισροών και αύξησης της ανοχής των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Περιοχή μελέτης

H περιοχή μελέτης καλύπτει μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων στο Περιθώρι, Π.Ε. Δράμας σε ύψος 600 μέτρων, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα εύφορο λεκανοπέδιο που περιτριγυρίζεται από ορεινούς όγκους. Η σύσταση του εδάφους, το τοπικό κλίμα και η τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών συμβάλλουν στην επιτυχή καλλιέργεια πατάτας σε αυτήν την περιοχή.

Πρωτογενής Παραγωγή – Έρευνα – Επιχειρήσεις – Καταναλωτής

Νέα

Συμμετοχή της κ. Χιλιώτη στο σεμινάριο «Βιολογικές πρακτικές καλλιέργειας της πατάτας για βελτιωμένη ποιότητα παραγωγής» του ΕΚΕΤΑ

Η κα. Ζωή Χιλιώτη, Kύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) – ΕΚΕΤΑ, και μέλος…

Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο