Συνεργάτες

Στο έργο Potato2up συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης:

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, INEB EKETA | Θεσσαλονίκη – Συντονιστής Έργου

Συντονίστρια έργου: Δρ. Ζωή Χιλιώτη, Κύρια Ερευνήτρια
Ιστοσελίδα

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΙΓΒΦΠ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ | Θέρμη Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος: Δρ. Αντώνιος Ζαμπούνης, Ερευνητής Γ’
Ιστοσελίδα

Eπιχείρηση «ΣΠΕΡΑΜΟΥΣ ΙΚΕ» | Θσεσσαλονίκη

Υπεύθυνος: Χρήστος Παπαδόπουλος
Ιστοσελίδα

Παραγωγικός φορέας «Ανδρέας Ζιμπίδης» | Περιθώρι Δράμας

Υπεύθυνος: Ανδρέας Ζιμπίδης

Eπιχείρηση «Geosystems Hellas ΙΤ και Εφαρμογές Γεωπληροφοριακών Συστημάτων ΑΕ»

Υπεύθυνη: Βασιλική Χαραλαμποπούλου
Ιστοσελίδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο